Rodič / rodičia Toggle

Ponúkame komplexné služby v oblasti rodinného práva a občianskeho práva, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

  • ::  poradenstvo v oblasti občianskeho práva
  • ::  poradenstvo v oblasti rodinného práva
  • ::  zastupovanie v konaniach podľa zákona o rodine a občianskeho zákona
  • ::  vymáhanie výživného pre maloleté deti
  • ::  adopcia
  • ::  zabezpečovanie a spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd
  • ::  právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného
  • ::  zúženie, zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
  • ::  zastupovanie v konaniach medzinárodno-právneho únosu detí právo sociálneho zabezpečenia
  • ::  vypracovanie komplexných právnych analýz

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna