Manželstvo / partnerstvo / rodičstvo Toggle

Ponúkame komplexné služby v oblasti rodinného a občianskeho práva, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

 • ::  poradenstvo v oblasti rodinného práva
 • ::  zastupovanie v rozvodovom konaní
 • ::  zastupovanie v konaniach podľa zákona o rodine a občianskeho zákona
 • ::  vymáhanie výživného pre maloleté deti
 • ::  vymáhanie výživného medzi manželmi
 • ::  vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • ::  adopcia a medzinárodná adopcia
 • ::  zabezpečovanie a spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd
 • ::  právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného
 • ::  zúženie, zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 • ::  úprava majetkových vzťahov pred uzatvorením manželstva
 • ::  zastupovanie v konaniach medzinárodno-právneho únosu detí
 • ::  vypracovanie plných mocí
 • ::  vypracovanie komplexných právnych analýz

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna