Nájom / správa nehnuteľností Toggle

Poskytujeme komplexné právne služby vyplývajúce z nájomného práva a správy nehnuteľností, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

  • ::  vypracovanie interných predpisov a postupov pre spoločenstvá vlastníkov bytov
  • ::  vypracovanie domového poriadku
  • ::  vymáhanie pohľadávok od vlastníkov, či nájomcov
  • ::  riešenie susedských sporov, sporov s neprispôsobivými vlastníkmi či nájomcami
  • ::  posudzovanie zmlúv o dielo, resp. akýchkoľvek zmlúv
  • ::  vypracovanie právnych analýz
  • ::  vypracovanie nájomných a podnájomných zmlúv

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna