Poistné udalosti / úrazy / náhrada škody Toggle

Ponúkame komplexné služby poistného práva a práva náhrady škody, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

  • ::  vymáhanie bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia
  • ::  náhrada škody z poistného plnenia
  • ::  náhrada škody od povinných
  • ::  zastupovanie pri dopravných nehodách
  • ::  zastupovanie pri konaní s poisťovňou
  • ::  náhrada škody spôsobená lekárskym výkonom
  • ::  náhrada škody spôsobená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
  • ::  vypracovanie komplexných právnych analýz

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna