Pracovný pomer / dohody Toggle

Ponúkame komplexné služby v pracovnom práve, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

  • ::  vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
  • ::  vedenie pracovno-právnej agendy
  • ::  vypracovanie pracovných interných predpisov
  • ::  výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru a dohoda o skončení pracovného pomeru
  • ::  náhrada škody v pracovnom práve
  • ::  ochrana zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnom práve
  • ::  zabezpečenie pracovných povolení pre cudzincov
  • ::  zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi
  • ::  vypracovanie komplexných právnych analýz

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna